Red Afrikaans

11636

0
20000


Deel hier om Afrikaans te red:

Stop die aanslag op Afrikaans, Afrikaanse skole en Afrikaanse kinders!

Indien die beplande Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys aanvaar word, verloor gemeenskappe seggenskap oor Afrikaanse skole se taalbeleid, toelatingsbeleid, bestuur en finansiële besluite en vele ander sake waaroor gemeenskappe self moet kan besluit. Ons kinders en uitnemende Afrikaanse skole se toekoms is op die spel. Bring jou kant en voltooi die vorm om jou beswaar hierteen onder die minister van Basiese Onderwys en die betrokke amptenare se aandag te bring:

Klik hier om die wysigingswetsontwerp te lees